Bayan Haccame Bulunmaktadır
Randevu Telefon: 0542 338 76 65

Şanlıurfa Ceylanpınar

Nüfusu 2011 yılı TUİK verilerine göre 76 bin 84,. Şanlıurfa’ya 142 km uzaklıkta yer alan Ceylanpınar Suriye’ye sınırına sıfır noktada bulunmaktadır. 14.01.1982 tarihinde ilçe statüsüne kavuşan Ceylanpınar’ın komşu il ve ilçelere ulaşımı Karayolu ve Demiryolu ile sağlanmaktadır. İlçede 49 yerleşim biri bulunmaktadır.

Yukarı Mezopotamya’da kurulmuş olan Ceylanpınar’ın tarihi M.Ö. 5000 yıllarına dayanmaktadır. Tarihte Asurlular, Hititler, Abbasiler, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu izleri bulunan Ceylanpınar’da Meteoroloji tarafından yapılan ölçümlere göre Türkiye’nin en sıcak(47.6 0C) yerlerin başında geliyor.

Meteoroloji istasyonun koordinatlarına göre ilçe merkezi 36 derce 50 dakika kuzey enlem ,39 derece 55 dakika doğu boylamlarının kesiştiği noktada olup denizden yüksekliği 398 metredir. 1.761.261,29 dekarlık alanı ile Dünyanın en büyük çiftliğinin(TİGEM) bulunduğu Ceylanpınar’ın yerleşim yeri olarak ortaya çıkması 1921 yıllara dayanmakta olup Devlet Demir Yolu İstasyonunun olması ve Devlet Üretim Çiftliğinin iş gücü ihtiyacından dolayı komşu il ve ilçelerden sürekli nüfus göçü alarak 1937 yılında nahiye statüsüne kavuşmuştur.

Ceylanpınar’ın esas gelişimi ise 1943 yılına rastlar. 3130 sayılı kanunla Zirai Kombinalar Urfa Grup Amirliği adıyla kurulan ve daha sonra Devlet Üretme Çiftliği(D.Ü.Ç.) adını alan şimdiki Tarım İşletmesi’nin sağladığı ekonomik kaynaklar Ceylanpınar’ın gelişmesini sağlamıştır. Oldukça geniş ve düz bir alan üzerine kurulmuş bulunan Ceylanpınar’ın topraklarının yaklaşık %90 ı tarıma elverişli olup yer altı suları açısından Türkiye’nin en zengin yer altı su rezvleri bulunmaktadır.

İlçe sınırları içerisindeki toprakların büyük kısmı Tarım İşletmesine aittir.Tarım İşletmesinde Tarımsal ve hayvancılık yapılmaktadır. Tarımsal alanda; Bitkisel üretim, kuru ziraat ve sulu ziraatta başlıca: buğday, mercimek, pamuk, mısır, yonca, tohumluk fiğ, nohut ve bahçe kültürleri üretilmektedir. Hayvansal alanda ise sığırcılık, koyunculuk ve ceylan besiciliği yapılmakta olup, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan ceylanlar koruma altına alınmak suretiyle sayısında artış sağlanmıştır. Ceylanpınar topraklarının büyük çoğunluğunun Tarım İşletmesine ait olması, iş alanlarını yaratmış, ama diğer taraftan köy sayısının az olmasına neden olmuştur. Halkın büyük çoğunluğu Tarım İşletmesinde daimi veya geçici işçi olarak çalışarak geçimlerini sağlamaktadır. Son yıllarda yeni iş alanlarının açılmaması ve iş imkânlarının sınırlı olması bu ilçeye olan göçlerin durmasına neden olmuştur.

Yoruma kapalı.