Bayan Haccame Bulunmaktadır
Randevu Telefon: 0542 338 76 65

Şanlıurfa Sanayisi

2012 yılında hükümetin açıkladığı yeni tevsik sisteminde en avantajlı olan 6. bölgede yer alan Şanlıurfa sanayisi tarıma dayalıdır. Şanlıurfa’nın 2 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Her ikisi de Şanlıurfa Gaziantep Karayolunun 15 kilometresindedir. Üçüncü Organize sanayinin kurulması için yer arama çalışmaları 2012 yılı itibariyle başlatılmıştır. Her iki organize sanayi bölgesinde her türlü alt yapı ile birlikte doğalgaz da mevcuttur. Şanlıurfa’da bir de Besi Organize Bölgesinin yapımı için yer belirlenmiş ancak çalışmalar 2012 yılı itibariyle halen devam etmektedir.

Şanlıurfa 1.Organize Sanayi Bölgesi ile Evren Sanayi sitesi arasında 2011 yılı itibariyle Gıda İmalatçıları Sanayi Sitesi kuruldu. Küçük sanayi sitesi olarak Evren Küçük Sanayi Sitesinde hâlihazırda değişik sektörlerde faaliyet gösteren 100’ü aşkın imalatçı mevcuttur. Ayrıca Şanlıurfa Akçakale yolu üzerindeki sanayi bölgesinde 37 adet işletme bulunmaktadır.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO)verilerine göre 2012 yılı itibariyle kayıtlı toplam 1060 sanayi kuruluşu mevcuttur. Yine ŞUTSO’nun verilerine ve kayıtlı olan İmalat sanayi sayısı ise 626. Buralarda istihdam edilenlerin sayısı ise 10061.

Şanlıurfa imalat sanayisinin sektörlere göre yapılan dağılımı da tarıma dayalı sanayidir. Tekstil ve Gıda sektörünün toplam imalat sanayi içerisindeki payı % 71 dolayındadır. Diğer Sektörlerin imalat sanayi içerisindeki payı ise ancak % 29.

İmalat sanayinin % 32.82 Gıda sanayi, % 38.06 Tekistil, % 7.96 Metal Eşya ve Makina Sanayi, % 0.78 Metal Sanayi, % 8.16 Seramik, Cam ve Taş ürünleri Sanayi, % 1.36 Kağıt Sanayi, % 10.29 Kimya Sanayi ve % 0,58 Ağaç, Mantar Sanayidir.

184 Gıda sanayinin imalat Sanayi içindeki payı % 33’tür. Mevcut Gıda Sanayinin %17.16’sını Bulgur-Mercimek, % 16.57’sini Ham ve Rafine Yağı, %4.73’ünü Buğday Unu ve % 15.98’in ise Mısır Kurutma oluşturmaktadır. Mevcut bulgur fabrikalarında eleme, yıkama, kırma, parlatma ve tasnif gibi aşamaların hepsinde çok modern teknolojiler kullanılmakla birlikte bulgur kurutma yöntemi olarak açık sahalarda, sergiler yapılarak, güneş enerjisinden faydalanma yoluyla kurutma tercih (kule kurutma sisteminin henüz az sayıda olması) edildiğinden bulgur imalat sanayisi ancak mevsimlik olarak çalışabilmektedir.

Buğday Unu imalatı teknolojik olarak yeterli motor ve ekipman gücüne sahiptir.

194 Tekstil sanayinin imalat Sanayi içindeki payı % 38’dirr. Mevcut Tekstil Sanayinin % 77.04’ünü Pamuk Çırçır ve Prese Fabrikaları, % 12.24’ü İplik, % 2.04’ünü Hazır Giyim, % 3.57’sini Pamuklu Dokuma, Ev Tekstili ve Örme Kumaş oluşturmaktadır. Kuruluşu son yıllara tekabül eden özellikle iplik fabrikalarının makine, ekipman ve sabit kıymet olarak yeni ve modern işletmeler olmaları sebebiyle tekstil sektörü yeterli alt yapıya sahiptir.

Yazı Etiketleri

Yoruma kapalı.